Política de Privacitat

1.         COOL & NATURE M32, S.L. (d'ara endavant, “COOL & NATURE”), informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

 

  1.          Els serveis, l’accés als continguts i l’oferta de productes d'aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 14 anys, per la qual cosa, qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir com a mínim aquesta edat, quedant prohibit l'ús de www.m32natural.com i el lliurament de dades personals a persones menors de la mencionada edat sense el consentiment exprés del seu corresponent pare/mare o tutor legal.

 

  1.          COOL & NATURE tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (“LOPD”), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).

 

  1.          Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrades en un fitxer de clients titularitat de COOL & NATURE degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com, per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra empresa, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients. En cas de lliurar-nos les seves dades mitjançant un procés de compra, podrà oposar-se al tractament comercial de les seves dades enviant un correu electrònic a aquesta direcció: info@m32natural.com. En el supòsit de completar l’apartat de Models, la finalitat del tractament de les dades serà la descrita en l’apartat 5è d’aquesta Política de Privacitat.

 

  1.          En el cas que en el procés de registre o en qualsevol altre moment s’adjuntin o es pengin fotografies a la Pàgina Web, l’Usuari declara que:

 

-        Cedeix de manera expressa i gratuïta a COOL & NATURE els drets d'imatge en relació a les fotografies. Els drets d'imatge aquí cedits es circumscriuen a la seva explotació en la pàgina web de COOL & NATURE, així com qualsevol campanya que COOL & NATURE pugui iniciar per la promoció dels seus productes. La cessió de drets inclou des de l’explotació online com pels mitjans tradicionals d’una fotografia.

 

-        Les fotografies són del propi usuari queda prohibit que algú adjunti o pengi fotografies de tercers a la Pàgina Web; sense perjudici que l'esmentat tercer tingués algun acord privat amb l'Usuari, circumstància sobre la qual COOL & NATURE no es fa responsable.

 

-        Reconeix que COOL & NATURE no aplica cap mesura tècnica de protecció per a la còpia de les imatges, de manera que les mateixes, un cop adjuntades o penjades a la Pàgina Web, poden ser lliurement accessibles i fins i tot replicades per qualsevol persona amb accés a Internet.

 

  1.          El simple fet de que l'Usuari enviï les seves dades personals a COOL & NATURE suposarà el consentiment de l'Usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

 

  1.          L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificatiu a COOL & NATURE S.L., carrer Bisbe Morgades, 32, 08500 Vic (Barcelona).

 

  1.          L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades  a COOL & NATURE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

 

  1.          Qualsevol usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què COOL & NATURE utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a info@m32natural.com.

 

 

 

 

 

 

 


Tornar a dalt